ناگفته های فرش بختیاری قسمت اول

علی حیدری رنگرز و تولیدکننده فرش در استان چهار محال و بختیاری

ناگفته های قالی کرمان قسمت یازدهم(رنگ عنابی)

مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش کرمان

ناگفته های قالی کرمان قسمت دهم (رنگ گوجه ای قالی کرمان)

مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان کرمان

معرفی فرش بلوچ خراسان

کاظم میهمان نواز از فعالان فرش استان خراسان رضوی

ناگفته هایی از فرش کرمان هشتم

مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان کرمان

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است