بررسی خواص رنگی پوست میوه بنه(پسته¬وحشی)بعنوان رنگزای طبیعی برای استفاده در فرش دستباف

1-سارا نوری کارشناس، ارشد فرش 2-محمد خواجه مهریزی ,استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد 3-سید محمود طباطبایی, استادیار دانشگاه علم و هنر یزد

معرفی کتب مرجع فرش ایران قسمت پنجم(معرفی کتاب مبانی طراحی سنتی ایران )

حسین کمندلو طراح فرش و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

منابع پژوهشی فرش ایران قسمت سوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان

منابع پژوهشی فرش ایران قسمت دوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه سمنان

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است