كتاب روش تحقيق در هنر منتشر شد

كتاب «روش تحقيق در هنر و طراحي» توسط موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري(متن) وابسته به فرهنگستان هنر منتشر شد.

ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف)

نویسندگان: فرقان دوست حقيقي كامبيز, عبدي گلزار بهمن

عناصر و نمادهاي هويت اسلامي در قالي ايراني

نویسندگان: افروغ محمد, براتي بهاره

خواندن خودکار نقشه هاي دستي فرش

نویسندگان: فاتح منصور, كبير احسان اله

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است