طبيعت گرايي و زيباشناسي فرش ايران

نویسندگان: چيت سازيان اميرحسين, آيت الهي حبيب اله

نمادگرايي و تاثير آن در فرش ايران

نویسندگان: چيت سازيان اميرحسين

نقش شیر در فرش ابریشمی حیوان دار موزة متروپولیتن

نویسندگان: علیرضا طاهری وحیده حسامی

رنگرزي الياف پشم با مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه نفتاليميد شامل بوتيريک اسيد

نویسندگان: صادقي كياخاني موسي, قرنجيگ كمال الدين, آرامي مختار, محمودي نيازمحمد, مختاري جواد

گنج پنهان در نقش هاي گليم گيلان

نویسندگان: شادقزويني پريسا

عوامل موثر بر شكل گيري و پيدايش نقوش گليم قشقايي

نویسندگان: دادور ابوالقاسم, مومنيان حميدرضا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است