اصول طرح،نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز (از زمان تاسیس شرکت سهامی فرش «1314» تا به امروز)

استاد راهنما: علی وندشعاری | استاد مشاور: جواد حسن پور نامی | دانشجو: مولود اقبالی قاضی جهان

راهبردهای نوآوری و تنوع بخشی در طرح و نقش قالی معاصر ایران

استاد راهنما: ایرج داداشی | دانشجو: یاسر باقری

ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی و نساجی

استاد راهنما: محمدعلی ادریس . علی‌اکبر قره آغاجی | دانشجو: غلامرضا داشاب

بررسی و تحلیل رنگ در فرش دوره صفویه و رنگ‌سنجی فام‌های آن دوره

استاد راهنما: سعید زاویه . مهدی سوهانگیر | استاد مشاور: محمدتقی آشوری | پدیدآور: حمیدرضا کاشانی

بازتاب هنر کاشان در صنعت فرش صفویان

نویسنده: امیرحسین چیت‌سازیان

بررسی مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دست‌باف استان کرمان رهیافت تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان: فاطمه ایرانی کرمانی حمیدرضا حری زین العابدین صادقی

معرفی کتاب "در آمدی بر هنر اسلامی- ایرانی (قالی)"

این کتاب با نگاه به آثار مؤسسه کتابخانه و موزه ملک با تألیف کریم میرزایی در سال 1390 توسط انتشارات پیکره نشر شد.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است