مقایسه تطبیقی طرح و نقشمایه فرش بلوچ با فرش ایل یموت ترکمن

استاد راهنما: رحیم چرخی . جلال الدین بصام | استاد مشاور: عبداله میرزایی | دانشجو: ملیحه حیاتی

بررسي تاثير اوره در رنگرزي نخ پشمي با روناس

نویسندگان: منتظر مجيد, زرينه سعيد

منابع نگارگری ایران

برای مطالعه نگارگری ایرانی نیاز هست که با منبع مهم نگارگری آشنا باشیم.

منابع نگارگری ایران

برای مطالعه نگارگری ایرانی نیاز هست که با منبع مهم نگارگری آشنا باشیم.

بازیابی و تصفیه پساب نساجی

مطالعه موردی و توسعه مفهوم بازیابی

بهینه سازی پساب پروسه های تر صنایع نساجی: مطالعه موردی

استاد راهنما: مختار آرامی | دانشجو: نرگس اخلاقی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است