ارزيابي روشنايي داخلي عمومي و موضعي در کارگاه هاي قالي بافي شهرستان بيجار

نویسندگان: گل محمدي رستم, عليزاده حميرا*, معتمدزاده مجيد, سلطانيان عليرضا

بررسی تأثیر مواجهه با الیاف طبیعی بر شاخص‌های اسپیرومتریک در طول شیفت‌کاری در کارگران صنعت نساجی

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر سیدجلیل میرمحمدی، محمدعلی قوه، دکتر محمدحسن لطفی، دکتر شکرالله رضاپورشاه‌آبادی ، دکتر راضیه نبی میبدی

مطالعه رنگ- فرم در فرش های دوره قاجار /ماهدخت امیری

هدف از ارائه این پژوهش تحقیقی شناخت جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایرانی است و شناخت عوامل تغییر دهنده جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایران و جهان همچنین شناخت و مطالعه سیر تاریخی و فرهنگی و اقتصادی در این زمینه که به آن پرداخته شده تا اطلاعات و آگاهی های لازم در این زمینه بدست دهد.

تازه‌ترین شماره مجله طره منتشر شد

تازه‌ترین شماره مجله طره همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران منتشر شد.

کتاب ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران منتشر شد.

این کتاب توسط دکتر اشرف السادات م.سوی لر و اعظم رسولی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه الزهرا)س( و مرکب سپید، در 126صفحه و شمارگان 1000 نسخه، در قطع وزیری و با قیمت 12500تومان به چاپ رسید.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است