منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه ترنج دار نایین قدیمی
19 اسفند، 1398
1000 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه حاشیه گل و مرغ جندق
19 اسفند، 1398
1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه شاه عباسی لچک ترنج نایین
19 اسفند، 1398
1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
شش متری لچک ترنج اژدری نایین
19 اسفند، 1398
2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه نقش گنبد نایین
19 اسفند، 1398
1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قاب قابی نایین
19 اسفند، 1398
3 * 2 متر ، 1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه لچک ترنج اسلیمی نایین
19 اسفند، 1398
1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه شاه عباسی افشان نایین
19 اسفند، 1398
1200 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه اژدری نایین
19 اسفند، 1398
1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه قاب قابی نایین
19 اسفند، 1398
1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است