منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
بته جقه
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت سنه کردستان به ابعاد 1.28 * 2.13 متر و به نام نقشه بته جقه با قدمت حدود 100 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : سنه کردستان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
بته جقه
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت سنه کردستان به ابعاد 1.31 * 1.90 متر و به نام نقشه بته جقه با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : سنه کردستان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
یک رو نقشه بختیاری یک رو بوته جقه
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ملایر به ابعاد 1.35 * 2.25 متر و به نام نقشه یک رو نقشه بختیاری یک رو بوته جقه با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ملایر نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
اسلیمی بندی با گلهای شاه عباسی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ملایر به ابعاد 1.36 * 2.06 متر و به نام نقشه اسلیمی بندی با گلهای شاه عباسی با قدمت حدود 100 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد. محل بافت : ملایر نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج طره دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت بختیاری به ابعاد 1.35 * 1.90 متر و به نام نقشه لچک ترنج طره دار با قدمت حدود 102 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : بختیاری نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
نقشه قفقازی - ماهی - حیوان دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت قنقری ، فارس به ابعاد 1.35 * 1.93 متر و به نام نقشه نقشه قفقازی - ماهی - حیوان دار با قدمت حدود 100 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : قنقری ، فارس نام ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
کشکولی - هزار گل
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت قشقایی کشکولی به ابعاد 1.57 * 2.35 متر و به نام نقشه کشکولی - هزار گل با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : قشقایی کشکولی نام بافنده : --- ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
بته جقه
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ایلات عرب فارس به ابعاد 1.36 * 1.86 متر و به نام نقشه بته جقه با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ایلات عرب فارس نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
ترنج طره دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت شیراز به ابعاد 1.24 * 1.87 متر و به نام نقشه ترنج طره دار با قدمت حدود 90 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : شیراز نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
بته جقه - ترنج دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.30 * 2.03 متر و به نام نقشه بته جقه - ترنج دار با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است