منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج طره دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت نجف آباد به ابعاد 1.48 * 2.12 متر و به نام نقشه لچک ترنج طره دار با قدمت حدود 70 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : نجف آباد نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - درختی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت نجف آباد به ابعاد 1.40 * 2.08 متر و به نام نقشه محرابی - درختی با قدمت حدود 70 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : نجف آباد نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
تصویری با نقشه جغرافیایی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت بیدآباد به ابعاد 1.44 * 2.47 متر و به نام نقشه تصویری با نقشه جغرافیایی با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : بیدآباد نام بافنده : میر محمد ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
درختی - حیوان دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت اصفهان به ابعاد 1.38 * 2.16 متر و به نام نقشه درختی - حیوان دار با قدمت حدود 60 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : اصفهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
درختی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت اصفهان به ابعاد 1.46 * 1.99 متر و به نام نقشه درختی با قدمت حدود 70 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : اصفهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت هریز به ابعاد 1.36 * 1.73 متر و به نام نقشه لچک ترنج با قدمت حدود 150 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : هریز نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
ترنج دار - افشان
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.30 * 1.12 متر و به نام نقشه ترنج دار - افشان با قدمت حدود 100 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : دبیر صنایع
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک طره دار - اسلیمی بندی ابرچینی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت تبریز به ابعاد 1.25 * 1.92 متر و به نام نقشه لچک طره دار - اسلیمی بندی ابرچینی با قدمت حدود 130 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : تبریز نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - قندیل دار - ستون دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت تبریز به ابعاد 1.35 * 1.87 متر و به نام نقشه محرابی - قندیل دار - ستون دار با قدمت حدود 90 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : تبریز نام بافنده : احتمالا ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - ستون دار - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت تبریز به ابعاد 1.30 * 1.79 متر و به نام نقشه محرابی - ستون دار - گلدانی با قدمت حدود 110 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : تبریز نام بافنده : احتمالا ح ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است