کناره گبه بختیاری

نوشته : سفارش اسدالله خان و تاریخ 1330 (هجری) گره از پشم روی تار و پود نخ ، ابعاد 130 * 420 سانتیمتر ، به لطف سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 251 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی صفی خانی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 114 * 211 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 113* 235 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 137* 256 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

قالیچه جانمازی با طرح محراب

قالیچه جانمازی با طرح محراب ، بافته شده در اصفهان و یا کاشان و تراکم 402000 گره در متر مربع از ذخایر موزه ی فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان با لچک و ترنج و شاخه های اسلیمی که هنرمندان اصفهان به آوردن آن در طرح های خود اشتیاق فراوان نشان می دهند . این فرش زیبا که با تار و پود ابریشمی و پرز کرکی در اندازه های 102 * 169 سانتی متر در اصفهان بافته شده است ، از کارهای با ارزش « بهرام انتشاری » است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

گلیم چاک دار

ارزروم 1.86 * 1.46 متر. این گلیم از نوع بافت چاک دار و نقش های آن در سجاده های ارزروم بسیار دیده شده است. بدن نمازگزار در هفت نقطه با این گلیم تماس پیدا می کند : دست ها روی زمینه ی قرمز ، پیشانی و زانو روی شش ظلعی های بزرگ و پاها روی نگاره های مثلثی درون زمینه ی سبز و آبی منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 140 * 250 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 105 * 174 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است