منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
تاریخدار 1332 هجری ، تمام پشم ، 158 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 86 * 130 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 107 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 102 * 191 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 104 * 183 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 168 * 208 سانتیمتر ، مجموعه فاسبند سویس منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود موی بز ، 105 * 157 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود موی بز ، 134 * 186 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه بویراحمد
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 116 * 192 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 157 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است