گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 182 * 239 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 128 * 230 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، 95 * 120 سانتیمتر ، مجموعه شخصی تار : Z2S ، یک لا عاجی یک لا قهوه ای ، راست ، لخت

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 160 * 280 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه دو طرفه قشقایی

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 153 * 186 سانتیمتر مجموعه شخصی

گبه دو طرفه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 280 سانتیمتر مجموعه جورج بورنه

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

ربع آخر قرن 19 م ، تمام پشم ، 125 * 198 سانتیمتر پود : 2 تا 3 پود گره : نامتقارن

گبه دو طرفه شکرلو یا قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، به لطف قاسم سلیمی ، تهران تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، فلفل نمکی (عاجی و قهوه ای) ، راست ، لخت

گبه دو طرفه شکرلو

ربع اول قرن 19 م ، تمام پشم ، 17 * 227 سانتیمتر ، مجموعه منیژه. تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست ، لخت پود : پشم ، Z2S ، رنگ نشده قهوه ای و رنگ شده قهوه ای سیر ، 4 تا 6 پود

گبه دو طرفه شکرلو

ربع قرن 19 م ، 112 * 185 سانتیمتر ، مجموعه منیژه. تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست لخت پود : پشم ، Z2S ، رنگ شده ، 4 تا 6 پود

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است