منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
خورجین شاهسون مغان
19 اسفند، 1398
0.16 * 1.41 متر. این گلیم یک خورجین اصیل و قدیمی ایرانی است که در مرکز آن یک ستاره ی هشت پر سبز رنگ و در زمینه ی مرکزی چهار ستاره ی مشابه به کار رفته است و روی حاشیه ی سفید نگاره هایی به نام اژدهای دو ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
ارز روم
19 اسفند، 1398
* 1.25 متر. بافنده این گلیم برای گیرایی بیش تر از خطوط اریب بر روی قسمتی از زمینه ی قرمز استفاده کرده است. در میان مثلث کوچکی که محل تماس پیشانی نمازگزار با گلیم است ، تاریخ 1279 قمری (1862 میلادی) دی ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالی لچک ترنج افشان نایین
19 اسفند، 1398
2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه قاب قابی – کتیبه ای نایین
19 اسفند، 1398
1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه شاه عباسی حیوان دار نایین
19 اسفند، 1398
1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه گلدانی نایین
19 اسفند، 1398
2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
بازوبندی نایین
19 اسفند، 1398
2/13 * 3/40 متر ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه اسلیمی ترنجدار نایین
19 اسفند، 1398
1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه تلفیقی اصفهان
19 اسفند، 1398
1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
قالیچه افشان بندی نایین
19 اسفند، 1398
1400 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است