آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوازدهم

استاد علی فرد طراح قالی سبک قم

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت یازدهم (مقدمات طراحی)

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت نهم

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم

طراحی و نقاشی فرش قسمت هفتم(گلدانی)

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است