Ghalikadeh
کتاب "چکیده طرح های پژوهشی مرکز ملی فرش ایران" منتشر شد

کتاب "چکیده طرح های پژوهشی مرکز ملی فرش ایران" به همت معاونت آموزش و تحقیقات  این مرکز منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این کتاب شامل چکیده 140 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته و در شش بخش کلی پژوهش های اقتصاد و بازرگانی، اجتماعی و مدیریت، فنی، طرح و نقش، دانشجویی و مطالعاتی است.

بر پایه این گزارش عناوین چکیده مقالات به تفکیک شامل، 18 عنوان اقتصادی و بازرگانی، 25 عنوان اجتماعی و مدیریت، 33 عنوان فنی، 11 عنوان طرح و نقش، 41 عنوان دانشجویی و 12 عنوان مطالعاتی است.

کتاب "چکیده طرح های پژوهشی مرکز ملی فرش ایران" در راستای بیان بخشی از عملکرد پژوهشی مرکز ملی فرش ایران از سال 1384 تا 1392 بوده و در برخی موارد نیم نگاهی به فعالیت های پژوهشی قبل از آن نیز داشته است.

شایان ذکر است؛ گردآورندگان این اثر سید محمد ویسیان و فرزانه ملکان هستند. 

متقاضیان می توانند با مراجعه به معاونت آموزش و تحقیقات مرکز ملی فرش ایران و یا با تماس به شماره 22142736 کتاب را تهیه کنند.

منبع : مرکز ملی فرش ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است