فراخوانی برای دانشجویان و دانش آموختگان طراح

شرکت سهامی فرش ایران فراخوانی برای دانشجویان و دانش آموختگان طراح با نام <<باغ گره>> تدارک دیده است

شرکت سهامی فرش ایران فراخوانی برای دانشجویان و دانش آموختگان طراح با نام <<باغ گره>> تدارک دیده است تا از این طریق طرح های در خور توجه آنان به صورت مشارکتی به تولید برسد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://irancarpet.ir/design مراجعه و یا چنانچه پرسشی در این خصوص دارند با تلفن 02154637 داخلی 197 پرسش های خود را مطرح کنید.

مدیر عامل مجید محمدپناه

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است