Ghalikadeh
طایفه عمله

تیره ای هستند كه مردمان كاری و زحمتكش دارند و دستبافته های این ایل از مرغوبیت بالایی برخوردار است و گبه های آنان بسیار مرغوب است ، مخصوصا گبه های سبز ترنج در ایل تكه بازلو از طایفه عمله و نیز درمیان قشقایی ها گبه های تیره ارد كپان از طایفه عمله بسیار زیبا و از معروفیت خوبی برخوردار است.

شیوه بافت آنها تركی و فارسی است ، گبه ها بر روی دارهای افقی (زمینی)بافته می شود . (طرح شیر و تصویر نادرشاه و طرحهای تخت جمشیدی در ایل تكه بازلو بافته می شود) محل استقرار این طایفه در اطراف لار ، فیروزآباد ، خونچ ، دیرم و قسمتی ازمنطقه فرا شوند وقیروكارزین می باشد . و محل استقرار در ییلاق اطراف آباده ، اس وپاس و خسروشیرین می باشد.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است