Ghalikadeh
کتاب "آذین با فرشهای ایلیاتی؛ گلیمها" منتشر شد

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به همت مرکز ملی فرش ایران کتاب "آذین با فرشهای ایلیاتی؛ گلیمها" منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، کتاب "آذین با فرشهای ایلیاتی؛ گلیمها" نوشته الیزابت هیلیارد به ترجمه کورش کریمشاهی شامل سه بخش تاریخچه و مفاهیم، آذین با قالیها و گلیمها و تجربیات است.

براساس این گزارش؛ در این کتاب آمده است، فرش ایرانی، نه تنها ویژگی تنوع را در طرح و نقش، رنگ بندی،اندازه و سبک بافت دارد بلکه این تنوع را در نوع کاربری دستبافته ها نیز می توان دید. کفپوش، خورجین، نمکدان، سفره، پرده، پشتی و... نشان از گوناگونی در چگونگی بهره گیری از این دستبافته ها دارد.

این گزارش می افزاید؛ صفت زینتی بودن نیز از ویژگی های دیگر دستبافته های ایرانی است و به واسطه همین صفت است که این آثار هنری، چه در گذشته های دور و چه در دوران کنونی، تزیینگر فضاها و اماکن مختلف شده است.

شایان ذکر است، با توجه به آماده بودن بن مایه کتاب حاضر، مرکز ملی فرش ایران در راستای اهداف خود در غنا بخشیدن به منابع مطالعاتی این حوزه، از ترجمه و انتشار آن استقبال کرده است.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است