Ghalikadeh
زبان رنگها(قسمت دوم)

سبزرنگ قلمرو گیاهان


سودمندی
رضایت مندی
آرامش
صفا
امید
اگر سبز روشن بوسیله خاکستری تیره شود ترکیبی از ادراک دانش و ایمان و حالتی از زوال اندوه بار میشود.
زرد_سبز:نیروی جوان و بهاری طبیعت
زرد_سبز با کمک نارنجی حالتی زمخت و عامیانه
وقتی سبز به آبی متمایل شود ویژگی های روحانی اش افزایش پیدا میکند
آبی_سبز پرخاشگری پرتوان و سردی دارد
نارنجی
شکوه غرور آمیز با نارنجی شاد
با سفید بدون ویژگی است
با سیاه به قهوه ای پژمرده خاموش و ملال آور است.
با روشن کردن قهوه ای پرده های رنگ بژ را خواهیم داشت که در فضای داخلی خودمانی و آرام.فضایی گرم و سرشار از محبت را بوجود می آورد.
بنفش رنگ تقواست
وقتی تیره و مات میشود نشانه ی خرافات است.
بلایای کمین کرده از بنفش بیرون می آید.
وقتی روشن شود نور و فهم . تقوای تیره را روشن میکند
آشفتگی مرگ ستایش در بنفش
تنهایی و ایثار در آبی_بنفش
عشق الهی و غلبه روحانیت در قرمز_بنفش
بسیاری از گیاهان جوانه هایی به رنگ بنفش روشن و مرکزی زرد رنگ دارند
زرد : بنفش =دانش پرفروغ : تقوای تیره و احساسی
آبی : نارنجی = ایمان سرشار از رضایت مندی : خود پرستی مغرورانه
قرمز : سبز = نیروی مادی : همدردی
قرمز + زرد = نارنجی
قدرت + خرد = خودپرستی مغرورانه
قرمز + آبی = بنفش
عشق + ایمان = تقوی و پارسایی
زرد + آبی = سبز
خرد + ایمان = دلسوزی و ترحم
منبع:کتاب رنگ ایتن
با سپاس از نیما منتجمی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است