Ghalikadeh
باز هم توپ فقط در میدان مردم!!

مرکز ملی فرش ایران از مردم خواسته است که به نمایشگاه های متفرقه فرش توجه ننمایند. اگر چه همین اطلاع رسانی هم در جایگاه خود ارزشمند است ولی سوال اصلی این است که مگر نه اینکه همه نمایشگاه ها با مجوز سازمان صنعت و معدن و تجارت هر استان برگزار میگردد ؟

چگونه است تشکیلاتی که هم متولی فرش است و هم صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه ها را عهده دار است نمی تواند از عهده این معضل و مشکل برآید؟
در سنوات اخیر برگزاری نمایشگاه فرش و سایر کالاها بصورت قارچی و فله ای و با کیفیت بسیار نازل برگزار و بر همگان محرز و آشکار گشته که این نمایشگاه ها عمدتاً جنبه درآمدی برای برگزار کننده آن داشته و شرکت کنندگان در آن نیز عمدتاً فعالیت واسطه ای داشته و عملا این نمایشگاه ها زنجیره تولید و تجارت فرش را از هم گسسته است. لذا توصیه میگردد مرکز ملی فرش ایران همگام با اطلاع رسانی از طریق وزارت متبوع برخورد ریشه ای با این مشکل نموده و ضمن جلوگیری از برگزاری این نمایشگاه های جعلی به نمایشگاه های استانی فرش هم سر و سامانی دهد تا این نمایشگاه ها نیز مصداق واقعی نمایشگاه استانی را داشته باشند.


عبدالله احراری

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است