معرفی کتاب فرایند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی


نویسنده: ویکتوریا جهان افشار (متولد 1314)
ویراستار: هادی غبرایی
ناشر: دانشگاه هنر
چاپ اول: 1375
252 صفحه؛ قطع وزیری؛ مصور / جدول / نمودار

فهرست مطالب کتاب:
فهرست مطالب كتاب «فرایند و روش‌های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی» به شرح زیر است:
پیش‌گفتار | ص هفت
فصل یکم: رنگ
کلیات | ص 3
تاریخچه‌ی رنگرزی در ایران | ص 5
اهمیت رنگ‌های گیاهی | ص 12
کاربرد رنگ‌های گیاهی در هنرهای دستی ایران | ص 16
مناطق مهم رنگرزی در ایرن | ص 18
دلایل اقتصادی استفاده از رنگ‌های گیاهی | ص 22
فصل دوم: گیاهان رنگزا؛ بدون مازوج
روناس | ص 27
اسپرک | ص 38
نیل | ص 50
انگور عسگری | ص 55
چغندر | ص 57
پوست پیار | ص 59
سرخس عقابی | ص 62
گل بابونه | ص 73
برگ درخت توت | ص 75
وسمه | ص 77
گل رنگ | ص 80
گل جعفری | ص 82
برگ انجیر | ص 85
گیاه گندل | ص 95
غوزه پنبه | ص 97
خون سیاوش | ص 99
فصل سوم: گیاهان رنگزا؛ با مازوج
پوست انار | ص 103
بلوط | ص 105
پوست گردو | ص 108
هلیله | ص 120
سماق | ص 122
برگ بنه | ص 126
اکالیپتوس | ص 128
گزنه | ص 130
فصل چهارم: گیاهان رنگزا؛ غیرمرسوم
گنیما | ص 135
شوند | ص 139
لرگ | ص 141
زعفران | ص 144
تیرۀ سرخاب | ص 149
فصل پنجم: رنگ‌های حیوانی
قرمزدانه | ص 163
فصل ششم: رنگ‌های شیمیایی
رنگ‌های شیمیایی | ص 173
فصل هفتم: نکات مهم در رنگرزی
خشک‌کردن گیاه | ص 183
دندانه | ص 184
ابریشم | ص 191
پشم | ص 199
آب در رنگرزی | ص 208
کلیات رنگرزی | ص 212
فصل هشتم: ساختار رنگ‌ها در شیمی
مقدمه | ص 217
بررسی چند رنگ | ص 224

منابع مقالۀ ساختار رنگ‌ها در شیمی | ص 249
فهرست منابع و مآخذ | ص 249

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است