بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن

استاد راهنما: حبیب الله دعایی | دانشجو: رضا دهقانی فیروزآبادی

صنعت فرش با توجه به اشتغال‌زائی بالا و ارزآوری زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است . ولی در سالهای اخیر این صنعت با رکود نسبی مواجه شده است و به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که صنعت فرش در اقتصاد کشور دارد نیاز است که از ابعاد مختلف این رکود مورد بررسی قرار گیرد. که در این تحقیق سعی شده است مشکلات این صنعت از نقطه‌نظر بازاریابی بین‌الملل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق انتخاب شده پس رویدادی است ، که تاثیر عواملی از قبیل آمیخته تشویق و ترفیع، استراتژی تمرکزی، تصمیمات عمده در بازاریابی بین‌المللی (متغیر مستقل) در کاهش صادرات فرش (متغیر وابسته) بررسی می‌کند. نتیجه حاصل تاثی و اثبات کلیه فرضیه‌ها بود. براساس نتایج بدست آمده صادرکنندگان به آمیخته تشویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمی‌دارند و همچنین آنها به شیوه‌های سنتی وارد بازار هدف شده و قبل از ورود توجه چندانی به محدودیت‌های بازرگانی، وضعیت اقتصادی بازارهای هدف ، وضیت رقبا ... نداشته و توجهی نیز به اختلافات بین کانالهای توزیع در کشورهای مختلف ندارند. و همچنین اکثیریت آنها از استراتژی تمرکزی استفاده می‌کنند، که این امر ریسک صادرکنندگان را بالا برده و لازم است که صادرکنندگان به جای استفاده از استراتژی تمرکز در یک بخش ، از استراتژی تمرکز در چند بخش پیروی کنند چرا که موفقیت بیشتر و ریسک کمتر را به همراه خواهد داشت . 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است