خواندن خودکار نقشه هاي دستي فرش

نویسندگان: فاتح منصور, كبير احسان اله

چکیده: 

نقشه هاي فرش به دو دسته چاپي و دستي تقسيم مي شوند. مقالاتي در رابطه با خواندن خودکار نقشه هاي چاپي ارائه شده است. اما به علت سختي کار، تا کنون روشي براي خواندن خودکار نقشه هاي دستي فرش ارائه نشده است. به همين علت، موضوع اين تحقيق جديد به شمار مي رود. در اين مقاله روشي براي خواندن خودکار نقشه هاي دستي ارائه شده است که از 4 مرحله کلي: کاهش رنگ اوليه، تک رنگ کردن هر خانه، بخش بندي به روش رشد ناحيه و کاهش رنگ نهايي با روش –C ميانگين تشکيل شده است. اين روش متناسب با کاربرد ارائه شده و به همين علت از دقت مناسبي برخوردار است. براي هشتاد قسمت از نقشه هاي مختلف، دقت الگوريتم حدود 95 درصد است. به عبارت ديگر، رنگ 95 در صد از خانه هاي نقشه ها به درستي تعيين شده است. در اين مقاله سعي شده است تا الگوريتمي با دقت و سرعت مناسب، براي خواندن خودکار نقشه هاي دستي فرش ارائه شود. روش ارائه شده در اين مقاله کاملا خودکار نيست و تعداد رنگ هاي نقشه، بايد توسط کاربر به عنوان ورودي به الگوريتم داده شود.


درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است