اصول گره زنی

سیروس مرادی

آموزش بافت گلیم هرسین قسمت هفتم

استاد فیروز ناصری هرسینی

آموزش بافت فرشهای سه بعدی قسمت آخر

یاشار ملفوظی دانش آموخته و هنرمند و فعال فرش تبریز

آموزش بافت فرش حجمی

اکرم بیگی مدیره مجتمع آموزشی مستعد

تکنیک و فن بافت فرشهای برجسته و سه بعدی جلسه چهارم

یاشار ملفوظی هنرمند و دانش آموخته فرش

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است