گزارش تصویری از همایش ابریشم در گیلان

فردوس لطفی / همایش ابریشم در گیلان 26 مهر ماه 96

گزارشی از جشنواره قالی کشور ترکمنستان قسمت دوم

حصل خانجانی فعال و تولید کننده فرش اصیل ترکمن

گزارش تصویری از نمایشگاه گنجینه فرش دستباف در نگارخانه میرک

این نمایشگاه به همت خانم بهار بنکدار و آقای حمید احدیان از تولیدکنندگان فرش و تابلو فرش در مشهد با عنوان کاشیانه ها در مشهد نگارخانه میرک برپا شده و تا سه شنبه هفته جاری ادامه دارد توفیقی خاصل شد که دیروز به اتفاق جناب شیخ حسنی مدیر فنی خوشه فرش خراسان رضوی بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشیم با تشکر فراوان از استقبال گرم جناب احدیان و سرکار خانم بنکدار توصیه می نمایم دوستان مشهدی از این نمایشگاه بازدید نمایند

گزارش تصویری از نمایشگاه گنجینه فرش دستباف در نگارخانه میرک

این نمایشگاه به همت خانم بهار بنکدار و آقای حمید احدیان از تولیدکنندگان فرش و تابلو فرش در مشهد با عنوان کاشیانه ها در مشهد نگارخانه میرک برپا شده و تا سه شنبه هفته جاری ادامه دارد توفیقی خاصل شد که دیروز به اتفاق جناب شیخ حسنی مدیر فنی خوشه فرش خراسان رضوی بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشیم با تشکر فراوان از استقبال گرم جناب احدیان و سرکار خانم بنکدار توصیه می نمایم دوستان مشهدی از این نمایشگاه بازدید نمایند

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است