بازاریابی قالی قسمت پنجم(اصول و فنون مذاکره)

مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف

عوامل موثر بر قیمت گذاری فرش دستباف قسمت هفتم

سعید احباب پژوهشگر و فعال فرش تبریز

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است