منو
Ghalikadeh
مواد و مصالح
شیوه محاسبه مولاريته محلول!
19 اسفند، 1398
مهندس امیر منصور اربابی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
شناخت پشم گوسفندان ایران قسمت ششم و آخر
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
شناخت پشم گوسفندان ایران قسمت پنجم
19 اسفند، 1398
استاد سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مواد و مصالح
شناخت پشم گوسفندان ایران قسمت دوم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است