منو
در حال نمایش 20 از 34 محصول
شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم
کد: 11071
موجود در فروشگاه: اپال
22,500,000 تومان
ویژه
شش متری دستباف کردی باف قوچان گل ابریشم تمام پشم
کد: 11072
موجود در فروشگاه: اپال
22,500,000 تومان
شش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهی
کد: 11051
موجود در فروشگاه: اپال
27,500,000 تومان
هفت متری دستباف بختیاری طرح قاب پامچال رنگ گیاهی
کد: 11053
موجود در فروشگاه: اپال
27,500,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11056
موجود در فروشگاه: اپال
32,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم گل ابریشم
کد: 11073
موجود در فروشگاه: اپال
32,000,000 تومان
جفت
جفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد باف
کد: 11046
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهی
کد: 11048
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
هفت متری دستباف بختیاری طرح شلمزار رنگ گیاهی
کد: 11052
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11157
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11167
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11173
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11171
موجود در فروشگاه: اپال
35,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز نقشه جدید شیوا قلم گل ابریشم
کد: 11057
موجود در فروشگاه: اپال
38,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم
کد: 11143
موجود در فروشگاه: اپال
38,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دور گلیم دار
کد: 11010
موجود در فروشگاه: اپال
46,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم
کد: 11119
موجود در فروشگاه: اپال
46,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم
کد: 11126
موجود در فروشگاه: اپال
46,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم
کد: 11165
موجود در فروشگاه: اپال
46,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم
کد: 11172
موجود در فروشگاه: سهیل
46,000,000 تومان