منو
در حال نمایش 40 از 34 محصول
شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم
کد: 11136
موجود در فروشگاه: اپال
48,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11152
موجود در فروشگاه: اپال
48,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید نشاط دورگلیم چله و گل ابریشم پنجاه رج
کد: 11154
موجود در فروشگاه: اپال
48,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشم
کد: 60421
موجود در فروشگاه: سهیل
58,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم
کد: 11110
موجود در فروشگاه: اپال
64,000,000 تومان
جفت
جفت شش متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج گل ابریشم
کد: 11144
موجود در فروشگاه: اپال
65,000,000 تومان
شش متری دستبافت تبریز طرح جدید سالاری دومتن شصت رج
کد: 11147
موجود در فروشگاه: اپال
79,000,000 تومان
شش متری دستبافت تبریز طرح جدید سالاری دومتن شصت رج
کد: 11146
موجود در فروشگاه: اپال
84,000,000 تومان
شش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم
کد: 11153
موجود در فروشگاه: اپال
88,000,000 تومان
جفت
جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم
کد: 11080
موجود در فروشگاه: اپال
145,000,000 تومان
شش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زاده
کد: 10782
موجود در فروشگاه: اپال
195,000,000 تومان
شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدی
کد: 10645
موجود در فروشگاه: اپال
220,000,000 تومان
جفت
جفت شش متری دستباف تبریز نقشه قره باقی چله و گل ابریشم
کد: 10388
موجود در فروشگاه: اپال
265,000,000 تومان
شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف
کد: 11039
موجود در فروشگاه: اپال
280,000,000 تومان